Επικοινωνία

Για Υποβολή Περιλήψεων – Εγγραφή – Γενικές Πληροφορίες:

Diazoma

Diazoma Conferences and Events
(Διάζωμα Οργάνωση Εκδήλωση)
Πατρ. Γρηγορίου Ε 6, 71305, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810 321494, 6908215112
E-mails: info@diazoma.net
conferences@diazoma.net
meetings@diazoma.net
Website: www.diazoma.net