Περιλήψεις & Θεματικές Ενότητες

Η περίοδος υποβολής των περιλήψεων έληξε στις 09/01/2023.
Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ έχει ανακοινωθεί και τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ που προσφέρονται επίσης.
Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 01/10/2022
Νέα Λήξη Υποβολής Εργασιών: 09/01/2023 
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: μέχρι 31/01/2023
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ https://childcbt2023.synedry.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν:
-Συμπόσια (Διάρκεια μία ώρα και τριάντα λεπτά)
-Εργαστήρια (Διάρκεια δύο ώρες)
-Αναρτημένες Ανακοινώσεις

-Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να αφορούν σε ερευνητικές μελέτες ή μελέτες περίπτωσης. Δεν θα γίνουν δεκτές αναρτημένες ανακοινώσεις που θα αφορούν σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. Θα δοθεί βραβείο για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.
-Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 ανακοινώσεις (αναρτημένη ανακοίνωση ή ανακοίνωση συμποσίου) με την ιδιότητα του πρώτου συγγραφέα.
-Ο παραπάνω περιορισμός δεν αφορά στην υποβολή προτάσεων για εργαστήρια.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Αγχώδεις Διαταραχές
  • Διαταραχές της Διάθεσης
  • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα
  • Διαταραχές Διαγωγής 
  • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και Παχυσαρκία
  • Χρόνιες Παθήσεις
  • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
  • Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • Τραύμα
  • Απώλεια, Πένθος
  • Εθισμός και Εξαρτήσεις
  • Σεξουαλικότητα, Ταυτότητα Φύλου
  • Εκφοβισμός
  • Δυσκολίες στις Διαπροσωπικές Σχέσεις
  • Προβλήματα παιδιών Προσχολικής Ηλικίας
  • Πανδημία και Ψυχική Ανάπτυξη των παιδιών
  • Παρέμβαση στην Οικογένεια
  • Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις θεραπευτικές διαδικασίες
  • Καλλιέργεια Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους
  • Προγράμματα Πρόληψης/Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία
  • Νέες Τάσεις και Εργαλεία στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
  • Δημιουργικές Παρεμβάσεις στη ΓΣΘ παιδιών και εφήβων
  • Θεραπεία Σχημάτων
  • Ενσυνειδητότητα
  • Νευροεπιστήμες και ΓΣΘ παιδιών και εφήβων

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης

Παράκληση το κείμενο της κάθε περίληψης να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Για να υποβάλετε τις εργασίες σας θα πρέπει πρώτα να γίνετε μέλος του συγκεκριμένου συνεδρίου, πατώντας στο «Γίνετε μέλος», που βρίσκεται στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας μας για ηλεκτρονικές υποβολές περιλήψεων. Ο κωδικός σας (password) για να μπορείτε να συνδεθείτε ως μέλη, θα σας αποσταλεί αυτόματα στο email που δώσατε. Παράκληση να θυμάστε ακριβώς ποιο email χρησιμοποιήσατε για να γίνετε μέλος του συνεδρίου.

Με το email σας και τον κωδικό σας θα μπορείτε να συνδέεστε κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε, αντικαταστήσετε ή αποσύρετε κάποια υποβολή σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υποβολές σας μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής των εργασιών. Για να διαχειριστείτε τις υποβολές σας, θα πρέπει κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου να συνδέεστε και κατόπιν να μπαίνετε στη σελίδα «Το προφίλ μου».

Για να υποβάλετε την/τις εργασία/-ες σας, μπείτε στο προφίλ σας, στη σελίδα «Εργασίες» και ακολουθήστε απλώς τα βήματα του online συστήματος. Για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις και τα Εργαστήρια, μια και αποτελούνται από μία εργασία μόνο, αρκεί να υποβάλετε αυτή τη μία εργασία.

Εάν θέλετε να υποβάλετε Συμπόσιο, θα ακολουθήσετε κανονικά τα βήματα και αφού υποβάλετε την γενική περίληψη του συμποσίου, θα πρέπει να μπείτε στο προφίλ σας, στις εργασίες σας, στο συγκεκριμένο συνέδριο και από εκεί να προχωρήσετε σε «Προσθήκη Επιμέρους Εργασίας» στο συγκεκριμένο συμπόσιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να υποβάλετε ένα συμπόσιο και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής, να προσθέσετε τις παρουσιάσεις που το απαρτίζουν.

Κάθε συμπόσιο διαρκεί 90 λεπτά και περιλαμβάνει 3 – 4 ομιλίες. Κάθε εισήγηση διαρκεί περίπου 15 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση. Σε κάθε συμπόσιο υπάρχει πρόεδρος, συζητητής / συζητήτρια, ομιλητές / ομιλήτριες.

Μετά από κάθε υποβολή θα λαμβάνετε ένα e-mail επιβεβαίωσης υποβολής, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η υποβολή ολοκληρώθηκε κανονικά. Θα μπορείτε βέβαια και να μπείτε στο «προφίλ» σας για να επιβεβαιώσετε ότι η υποβολή σας βρίσκεται κάτω από το όνομά σας.

Η δομή της περίληψης των ομιλιών είναι η ακόλουθη:
Εισαγωγή
Μέθοδος
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα

Σε περίπτωση παρουσίασης περίπτωσης (case study) η δομή είναι η ακόλουθη:
Εισαγωγή
Παρουσίαση Περίπτωσης
Παρέμβαση (διατύπωση περίπτωσης, θεραπευτικό πλάνο, τεχνικές)
Συζήτηση

Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει πάντοτε να ορίζετε κάποιον από την ομάδα σας ως ομιλητή και ότι, εφόσον η υποβολή σας γίνει δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή, είναι απαραίτητο έστω ένας από τους συγγραφείς/ομιλητές της εργασίας να κανονίσει τη συμμετοχή του στο συνέδριο και την εξόφληση αυτής εγκαίρως.


Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή εργασιών:
Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίου
Diazoma Conferences and Events
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810/321494, 6908215112
Email: info@diazoma.net
conferences@diazoma.net
meetings@diazoma.net